VÝPOČTOVÉ STREDISKO SAV

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Národné kompetenčné centrá v rámci EuroHPC

Program: Horizont 2020
Typ projektu: medzinárodný
Akronym: EuroCC
Riešiteľ: Mgr. Demovič Lukáš, PhD.
Dátum trvania: 1.9.2020 - 1.9.2022
Opis: -
Web: https://www.eurocc-project.eu/