VÝPOČTOVÉ STREDISKO

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Typ projektu: národný
Akronym: SIVVP
Riešiteľ: Mgr. Demovič Lukáš PhD.
Dátum trvania: 15.1.2010 - 30.4.2021
Opis: -
Web: -