VÝPOČTOVÉ STREDISKO

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.

Pozícia: Koordinátor medzinárodnej spolupráce PRACE
E-mail:
Tel.:
Osobná webstránka: -