VÝPOČTOVÉ STREDISKO

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Ing. Štefan Kohút

Pozícia:
E-mail:
Tel.:
Osobná webstránka: -