VÝPOČTOVÉ STREDISKO

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

RNDr. Anton Pevala, CSc.

Pozícia: Správca SELECT
E-mail:
Tel.: 02/ 3229 3122
Osobná webstránka: -