VÝPOČTOVÉ STREDISKO

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Ing. Tomáš Hlaváč

Pozícia: Webový vývojár
E-mail:
Tel.: 02/ 3229 3116
Osobná webstránka: -