VÝPOČTOVÉ STREDISKO

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Peter Jančár

Pozícia: Technik PO a BOZP, správca budovy
E-mail:
Tel.: 02/ 3229 3121
Osobná webstránka: -