VÝPOČTOVÉ STREDISKO

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

doc. Ing. Martin Šperka, PhD.

Pozícia: Vedúci Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku, VS SAV
E-mail:
Tel.: 02/ 3229 3131
Osobná webstránka: http://msperka.sk