VÝPOČTOVÉ STREDISKO

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Verejné obstarávanie - Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 2

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE