VÝPOČTOVÉ STREDISKO SAV

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 
E-mailové služby poskytujú mailové služby, prevádzku videokonferencií a IP telefónie pre pracovníkov SAV. Prevádzkujú virtualizačné prostredie pre poskytovanie virtuálnych serverov pre organizácie SAV.
Služby konektivity zabezpečujú technickú a systémovú prevádzku počítačovej siete SAV a siete SANET prislúchajúcej k uzlu SAVBA. Zabezpečujú monitorovanie a rozvoj siete v súlade s celosvetovým vývojom a poskytujú konzultácie.
Webové služby zabezpečujú prevádzku, vývoj a programovanie informačného systému WEBSAV, budujú a spravujú centrálnu webovú stránku SAV, prevádzkujú webové stránky organizácií SAV a ponúkú tvorbu webových stránok.
Služby VVT sa zaoberajú prevádzkou vysoko-výkonných výpočtových technológii v správe VS SAV. Naša práca spočíva hlavne v administrácii MPP superpočítača "AUREL" a výpočtových klastrov typu SMP umiestnených na detašovanom pracovisku v Žiline.
 

AKTUÁLNE OZNAMY

E-mailové služby
Služby konektivity
Webové služby
Služby VVT
 

MATERIÁLY, INFORMÁCIE