VÝPOČTOVÉ STREDISKO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

English
 

Multilicenčný program SELECT: Technické prostriedky

VS dostáva všetok softvér, ktorý sa dá zakúpiť cez program SELECT. Okrem toho, že pre objednávateľov licencií je možné zapožičanie, VS umožňuje aj napálenie požadovaného SW. Výmenou za napálanie je treba čistý nosič.
 

SELECT