VÝPOČTOVÉ STREDISKO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

English
 

Presný a výpočtovo efektívny kvantovo chemický popis nekovalentných interakcií

Program: VEGA
Typ projektu: národný
Akronym: -
Riešiteľ: Mgr. Demovič Lukáš PhD.
Dátum trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017
Opis: -
Web: -