VÝPOČTOVÉ STREDISKO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

English
 

Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie - Konvergencia

Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Typ projektu: národný
Akronym: SIVVP
Riešiteľ: Ing. Lacko Tomáš
Dátum trvania: 15.1.2010 -
Opis: -
Web: -