VÝPOČTOVÉ STREDISKO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

English
 

Aktuálne projekty

ELVYS
Program: Vnútroústavné
Typ projektu: národný
Dátum trvania: 1.1.2013 -
SANET do škôl
Program: Iné projekty
Typ projektu: národný
Dátum trvania: 1.4.2007 -
Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie - Konvergencia
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Typ projektu: národný
Dátum trvania: 15.1.2010 -
Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Typ projektu: národný
Dátum trvania: 15.1.2010 -
WEBSAV
Program: Vnútroústavné
Typ projektu: národný
Dátum trvania: 1.1.2013 -