VÝPOČTOVÉ STREDISKO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

ENSK
 

Aktuálne projekty

PRACE - Štvrtá fáza implementácie projektu
Program: Horizont 2020
Typ projektu: medzinárodný
Dátum trvania: 1.2.2015 - 30.4.2017
ELVYS
Program: Vnútroústavné
Typ projektu: národný
Dátum trvania: 1.1.2013 -
Presný a výpočtovo efektívny kvantovo chemický popis nekovalentných interakcií
Program: VEGA
Typ projektu: národný
Dátum trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017
SANET do škôl
Program: Iné projekty
Typ projektu: národný
Dátum trvania: 1.4.2007 -
Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie - Konvergencia
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Typ projektu: národný
Dátum trvania: 15.1.2010 -
Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Typ projektu: národný
Dátum trvania: 15.1.2010 -
WEBSAV
Program: Vnútroústavné
Typ projektu: národný
Dátum trvania: 1.1.2013 -