VÝPOČTOVÉ STREDISKO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

English
 

RNDr. Ľubomír Valenčík, CSc.

Pozícia: Analytik softvérových činností
E-mail:
Tel.: 02/ 3229 3117
Osobná webstránka: www.hyperion.sk