VÝPOČTOVÉ STREDISKO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

English
 

RNDr. Anton Pevala, CSc.

Pozícia: Správca SELECT
E-mail:
Tel.: 02/ 3229 3122
Osobná webstránka: -