VÝPOČTOVÉ STREDISKO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

English
 

Ing. Jozef Šurka

Pozícia: Sieťový špecialista
E-mail:
Tel.: 02/ 3229 3162
Osobná webstránka: -