VÝPOČTOVÉ STREDISKO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

English
 

Odbor informačných systémov: Program. vybavenie

  • K súborom na stránke sa pristupuje cez protokol FTP a FTPS
  • Automaticky je možné používať skriptovanie PHP5. Iné skriptovania (napr. PERL) nie sú sprístupnené
  • Na požiadanie bude vytvorený prístup na MySQL databázu. Správa databázy bude realizovaná cez web rozhranie
  • VS neručí za uložené dáta, každý vlastník stránky si vo vlastnom záujme uchováva svoju zálohu stránky
  • Veľkosť stránky nie je obmedzená. V prípade potreby si VS vyhradzuje právo stanoviť ju
Apache      Mandriva
PHP      MySQL
 

WEBOVÉ SLUŽBY