VÝPOČTOVÉ STREDISKO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

English
 

Verejné obstarávanie - Podlimitné zákazky

Rekonštrukcia presnej klimatizácie sály VS SAV pre potreby projektu: Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie
 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE